La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

L'Associació Palà Cultura i Esport fou fundada i inscrita al Registre d'Associacions l'any 2010 sota el criteri ben consensuat de la, aleshores, recentment constituïda Junta Directiva del Casal del Palà, C.R.

La iniciativa vingué donada per la ferma creença de que la tasca de l'Entitat, una vegada satisfets els compromisos econòmics esdevinguts de les importants millores realitzades en les instal·lacions de la propietat l'any 1993, estaria més ben atesa des de la nova forma jurídica d'Associació que no pas de la de Comunitat de Béns.

Així fou exposat en l'Assemblea Extraordinària de comuners el dia 14 de febrer de 2010 i aprovat per majoria absoluta. La totalitat dels copropietaris doncs, passaven a ser els primers membres de la nova Associació, oberta des d'aquell moment a qualsevol persona afí amb l'objectiu de promoure, participar o gaudir d'actes socials, culturals i esportius destinats a amenitzar el lleure, tant de la urbanització com del seu entorn.

Ha estat desig de la Junta, des del seu inici, dotar a l'entitat d'un caràcter acurat en tots els seus actes, per humils que siguin, intentant fer-hi prevaldre sempre una cordial relació entre els assistents, i mantenir-hi aquell grau de civisme que exigeix la pròpia condició de ser-ne associat.

Així doncs des de l'Associació s'han promogut actes com sortides culturals, teatre per les Festes de Nadal, petanca a nivell inter-urbanitzacions, trobades per netejar i millorar els nostres boscos, pedalada Vaca-Bike, participació i recolzament en les Festes d'estiu promogudes per l'Agrupació de Veïns, concert de jazz, sopars i dinars per celebracions diverses.

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?